Praktijk Kindwijz

Ieder kind weer lekker in zijn vel begint bij Kindwijz

Wat is de Werkwijz

Kennismakingsgesprek  

Als jullie met jullie hulpvraag bij mij komen, zullen we eerst vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek hebben om te kijken of er een klik is en of ik iets kan betekenen. We kijken samen waar de uitdagingen zich voordoen, wat er goed gaat en wat er mogelijk nodig is om de uitdaging te verhelpen. 

Naar aanleiding van dit gesprek beslissen we op korte termijn of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Mocht de klik er zijn dan krijg je een intake-formulier waarop je je persoonlijke gegevens invult evenals wat vragen. Dit formulier ontvang ik graag ondertekend terug, zodat we samen aan de slag kunnen.  

Intake/screening

Na ontvangst van het intake-formulier zal ik bij het kind een uitgebreide screening afnemen. Hierbij is het niet wenselijk dat de ouder erbij is. Uit deze screening volgt een plan van aanpak waarin een of meer doelen aan bod komen. Bij akkoord zullen we de resultaten samen (met het kind) tijdens de eerste sessie bespreken.

Samenwerking bij de sessies  

Het is van groot belang dat we (het kind, jij en ik) goed samenwerken!

Eens in de 2 tot 4 weken komen je kind én jij bij mij om de vorderingen te bekijken en nieuwe oefeningen te leren. Thuis gaan jullie dan met regelmaat 3 tot 5 keren per week (per keer 15 minuten) samen oefenen.​ Dit kunnen zowel beweegoefeningen zijn als oefeningen op leergebied.

Evaluatie  

Meestal is er minstens een halfjaar tot een jaar nodig om blijvende veranderingen te bewerkstelligen. Elke sessie starten we met een korte evaluatie. Na 3 maanden evalueren we in een gesprek de vorderingen en bekijken we of en hoelang er nog nodig is om verder te oefenen.