Praktijk Kindwijz

Ieder kind weer lekker in zijn vel begint bij Kindwijz

Schrijfmotorische therapie

Handschriftproblemen worden vrijwel altijd alleen gekoppeld aan problemen met de fijne motoriek. Vaak wordt de hulp ingeroepen van de fysiotherapeut of een ergotherapeut. Maar schrijven is veel meer dan dat. 

​Nog aanwezige primaire  reflexen kunnen je hierin belemmeren. Maar ook je eventuele problemen in de  oogsamenwerking spelen een belangrijke rol. En dan is er uiteraard het  dominantiepatroon. Het maakt nogal wat uit of je een gekruist patroon hebt ontwikkeld of niet omdat de ooghandcoördinatie er sterk door beïnvloed wordt. Het kunnen testen van deze items en in kunnen spelen op het ontwikkelingspatroon zijn een must bij goed schrijfonderwijs.

Bij kinderen die moeite hebben met het kruisen van de middellijn, zie je vaak het volgende:

 Het kind:​

  • keert cijfers en letters om of spiegelt deze. 


  • hangt naar een kant van het lichaam om de middellijn niet over te hoeven steken met de schrijvende hand.
Of legt het schrift aan een kant van het lichaam.
  • vindt het moeilijk om cijfers en letters te schrijven.
  • maakt gebruik van verschillende voeten om een bal te schoppen.
  • schrijft of tekent dan met de rechterhand, dan met de linkerhand.
  • heeft moeite met het coördineren van grove motorische vaardigheden: kruipen, touwtje springen, jumping jacks.
  • heeft moeite met het visueel scannen van informatie. Bijvoorbeeld het lezen van informatie van het bord.
  • zit gedraaid als het tekent en schrijft of helt naar één zijde.
  • verschuift de kantlijn: ze beginnen links, maar schuiven telkens meer op naar de rechterkant van hun blad. 

Na controle en waar nodig oefenen van de reflexen en de visuele vaardigheden nemen we een schrijfonderzoek af. En dan wordt er een passend advies gegeven en een voorstel gedaan voor de behandeling. Vaak gebeurt het dat wanneer we werken aan de reflexen en eventueel de oogsamenwerking het handschrift al verbetert!