Praktijk Kindwijz

Ieder kind weer lekker in zijn vel begint bij Kindwijz

DominantieMatrix

Hoe leert een kind? En waarom op die manier? En wat te doen als een kind in de stress schiet en het leren niet lukt? Op school willen ze graag weten hoe ze het kind het best kunnen begeleiden, zodat ze hem goed kunnen helpen.

Met de DominantieMatrix bepalen we de samenstelling van iemands dominantieprofiel. Daarmee kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of wat hem mogelijk belemmert. Aansluitend worden adviezen gegeven om het leren te optimaliseren.

 • Waarom luistert mijn kind niet?
 • Waarom, moet mijn kind altijd erdoorheen praten?
 • Waarom kan mijn kind niet stilzitten als er iets verteld wordt?
 • Waarom slaat mijn kind vaak letters en soms zelfs zinnen over?
 • Waarom wil mijn kind altijd ergens aan zitten met de handen?
 • Waarom spiegelt mijn kind cijfers en letters?
 • Waarom lukt klokkijken maar niet?
 • Waarom blijft mijn kind spellend lezen?
 • Waarom let mijn kind op school niet op, maar thuis wel?
 • Waarom loopt mijn hoogbegaafd kind tegen allerlei problemen aan?
 • Waarom functioneren kinderen met dyslexie niet allemaal op dezelfde manier?
 • Mijn kind is een beelddenker wordt er gezegd, maar waarom werkt de aanpak dan niet?
 • Waarom…

Hersenhelften

De linker- en rechterhersenhelft werken samen. Het is wel zo dat er een voorkeur optreedt, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dat wordt bepaald door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft.  

Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen en schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kan logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.

Ben je rechtsgericht omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. Tegen de stroom in als het ware. Spiegelingen en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Ook kan het daardoor voorkomen dat optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Of dat rekenen en klokkijken niet gemakkelijk is omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken- en taalgebied.  

Dominantie

Maar dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet- en oordominantie. Deze bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen. Of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas. Of helemaal links of rechts.

DominantieMatrixCoach

Zou het niet handig zijn als je weet hoe een kind het beste leert? En hoe het presteert onder stress of als het juist ontspannen is? Wat de optimale plek in de klas is? Wat je kunt verwachten als je het kind in staat stelt om aan het dominantieprofiel tegemoet te komen? En wat eraan gedaan kan worden om beter functioneren (op school) mogelijk te maken?

Ik ben een gecertificeerd DominantieMatrixCoach en kan een behandelplan op maat maken. Naast allerlei adviezen met betrekking tot de beste plek in de klas, de meest optimale leerstijl en begeleiding, kan er ook ingezet worden op optimaliseringstraining via allerlei speelse oefeningen.